Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2010)0325Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2010)0325

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2011 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2011/EU antamiseksi ulkorajojen ylittämiseen oikeuttavia matkustusasiakirjoja, joihin voidaan liittää viisumi, koskevasta luettelosta ja tämän luettelon vahvistamista varten luotavasta järjestelmästä
(EP-PE_TC1-COD(2010)0325)

6.7.2011

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: