Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2010)0325Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2010)0325

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2011. július 6-án került elfogadásra a külső határok átlépésére jogosító és vízummal ellátható úti okmányok listájáról, valamint az e lista összeállítására irányuló eljárás meghatározásáról szóló .../2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2010)0325)

6.7.2011

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: