Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2010)0325Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2010)0325

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 6 juli 2011 met het oog op de aanneming van Besluit nr. .../2011/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de lijst van reisdocumenten waarmee de houder de buitengrenzen kan overschrijden en waarin een visum kan worden aangebracht en betreffende de invoering van een mechanisme voor het opstellen van deze lijst
(EP-PE_TC1-COD(2010)0325)

6.7.2011

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: