Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2010)0353Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2010)0353

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 13. september 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer
(EP-PE_TC1-COD(2010)0353)

13.9.2012

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: