Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2010)0353Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2010)0353

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. syyskuuta 2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2012 antamiseksi maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä
(EP-PE_TC1-COD(2010)0353)

13.9.2012

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: