Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2010)0353Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2010)0353

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 13 september 2012 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen
(EP-PE_TC1-COD(2010)0353)

13.9.2012

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: