Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2010)0353Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2010)0353

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 września 2012 r. w celu przyjęcia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr.../2012 w sprawie w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych
(EP-PE_TC1-COD(2010)0353)

13.9.2012

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: