Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2010)0353Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2010)0353

***I
POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 13 septembrie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare
(EP-PE_TC1-COD(2010)0353)

13.9.2012

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: