Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2010)0353Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2010)0353

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 13. septembra 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny
(EP-PE_TC1-COD(2010)0353)

13.9.2012

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: