Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2010)0363Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2010)0363

  ***I
  EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
  fastställd vid första behandlingen den 14 september 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi
  (EP-PE_TC1-COD(2010)0363)

  14.9.2011

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: