Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2010)0369Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2010)0369

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 13 september 2011 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van een aantal achterhaalde rechtshandelingen van de Raad op het terrein van de gemeenschappelijke handelspolitiek
(EP-PE_TC1-COD(2010)0369)

13.9.2011

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: