Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2010)0374Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2010)0374

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 13 maart 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie
(EP-PE_TC1-COD(2010)0374)

13.3.2013

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: