Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2010)0374Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2010)0374

  ***I
  POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
  prijatá v prvom čítaní 13. marca 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii
  (EP-PE_TC1-COD(2010)0374)

  13.3.2013

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: