20.11.2012
TC1-COD(2010)0383
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (omarbejdning)
(EP-PE_TC1-COD(2010)0383)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 684kWORD 461k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik