20.11.2012
TC1-COD(2010)0383
***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 20. novembril 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (uuesti sõnastatud)
(EP-PE_TC1-COD(2010)0383)

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 836kWORD 471k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika