Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2010)0383Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2010)0383

  ***I
  EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
  vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. marraskuuta 2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2012 antamiseksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (uudelleenlaadittu)
  (EP-PE_TC1-COD(2010)0383)

  20.11.2012

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: