Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2010)0383Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2010)0383

  ***I
  EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
  fastställd vid första behandlingen den 20 november 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område
  (EP-PE_TC1-COD(2010)0383)

  20.11.2012

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: