Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2010)0801Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2010)0801

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 16. junija 2010 z namenom sprejetja Direktive 2010/.../EU Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih
(EP-PE_TC1-COD(2010)0801)

16.6.2010

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: