Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2010)0802Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2010)0802

  ***I
  EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
  vastu võetud esimesel lugemisel 14. detsembril 2010. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/…/EL Euroopa lähenemiskeelu kohta
  (EP-PE_TC1-COD(2010)0802)

  14.12.2010

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: