Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2010)0802Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2010)0802

  ***I
  EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
  pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 14. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/../ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu
  (EP-PE_TC1-COD(2010)0802)

  14.12.2010

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: