Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2011)0006Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2011)0006

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2014. március 11-én került elfogadásra a 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelvnek, valamint az 1060/2009/EK, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendeletnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló 2014/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2011)0006)

11.3.2014

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: