Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2011)0006Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2011)0006

***I
POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
adottata fl-ewwel qari fil-11 ta’ Marzu 2014 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva 2014/.../UE li temenda d-Direttivi 2003/71/KE u 2009/138/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009, (UE) Nru 1094/2010 u (UE) Nru 1095/2010 fir-rigward tas-setgħat tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) u tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq)
(EP-PE_TC1-COD(2011)0006)

11.3.2014

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: