Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2011)0006Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2011)0006

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 11 maart 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/.../EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EG en 2009/138/EG, alsmede Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010 wat de bevoegdheden van de Europese Toezichthoudende Autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese Toezichthoudende Autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft
(EP-PE_TC1-COD(2011)0006)

11.3.2014

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: