Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2011)0023Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2011)0023

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 14. dubna 2016 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti
(EP-PE_TC1-COD(2011)0023)

14.4.2016

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: