Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2011)0023Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2011)0023

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 14. april 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2016/... om anvendelse af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet
(EP-PE_TC1-COD(2011)0023)

14.4.2016

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: