Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2011)0023Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2011)0023

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 14. aprillil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/..., mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks
(EP-PE_TC1-COD(2011)0023)

14.4.2016

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: