Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2011)0023Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2011)0023

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 14. travnja 2016. radi donošenja Direktive (EU) 2016/… Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela
(EP-PE_TC1-COD(2011)0023)

14.4.2016

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: