Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2011)0023Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2011)0023

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2016 m. balandžio 14 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/... dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais
(EP-PE_TC1-COD(2011)0023)

14.4.2016

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: