Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2011)0023Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2011)0023

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 14. aprila 2016 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj
(EP-PE_TC1-COD(2011)0023)

14.4.2016

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: