Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2011)0023Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2011)0023

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 14 april 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/… om användning av passageraruppgiftssamlingar (PNR) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet
(EP-PE_TC1-COD(2011)0023)

14.4.2016

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: