Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2011)0093Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2011)0093

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 grudnia 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2012 wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej
(EP-PE_TC1-COD(2011)0093)

11.12.2012

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: