Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2011)0105Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2011)0105

***I
POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
adottata fl-ewwel qari fil-10 ta' Mejju 2012 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta’ sustanzi kimiċi perikolużi (Tfassil mill-ġdid)
(EP-PE_TC1-COD(2011)0105)

10.5.2012

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: