Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2011)0136Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2011)0136

  ***I
  EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
  fastlagt ved førstebehandlingen den 13. september 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/.../EU om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker
  (EP-PE_TC1-COD(2011)0136)

  13.9.2012

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: