13.9.2012
TC1-COD(2011)0136
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 13 september 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/…/EU om viss tillåten användning av anonyma verk
(EP-PE_TC1-COD(2011)0136)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 290kWORD 106k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy