Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2011)0187Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2011)0187

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 10. mail 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (uuesti sõnastatud)
(EP-PE_TC1-COD(2011)0187)

10.5.2012

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: