14.12.2011
TC1-COD(2011)0193
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2011 m. gruodžio 14 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1085/2006, nustatantis Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (IPA)
(EP-PE_TC1-COD(2011)0193)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 515kWORD 59k
Teisinė informacija - Privatumo politika