14.12.2011
TC1-COD(2011)0193
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 14 december 2011 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1085/2006 van de Raad tot invoering van een instrument voor pretoetredingssteun (IPA)
(EP-PE_TC1-COD(2011)0193)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 402kWORD 56k
Juridische mededeling - Privacybeleid