14.12.2011
TC1-COD(2011)0193
***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 grudnia 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2011 w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA)
(EP-PE_TC1-COD(2011)0193)

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 374kWORD 104k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności