14.12.2011
TC1-COD(2011)0193
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 14 december 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2001 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen
(EP-PE_TC1-COD(2011)0193)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 293kWORD 54k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy