Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2011)0193Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2011)0193

  ***I
  EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
  fastställd vid första behandlingen den 14 december 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2001 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen
  (EP-PE_TC1-COD(2011)0193)

  14.12.2011

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: