Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2011)0199Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2011)0199

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 1. joulukuuta 2011 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2011 antamiseksi asetuksen (EY) N:o 1931/2006 muuttamisesta siten, että Kaliningradin alue ja tietyt Puolan hallintoalueet sisällytetään hyväksyttävään raja-alueeseen
(EP-PE_TC1-COD(2011)0199)

1.12.2011

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: