Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2011)0199Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2011)0199

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
a glacadh ar an gcéad léamh an 1 Nollaig 2011 chun go nglacfaí Rialachán (AE) Uimh. .../2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1931/2006 maidir le hoblast Kaliningrad agus ceantair riaracháin Pholannacha áirithe a áireamh sa limistéar teorann incháilithe
(EP-PE_TC1-COD(2011)0199)

1.12.2011

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: