Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2011)0199Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2011)0199

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2011. december 1-jén került elfogadásra a a Kalinyingrádoblaszty, valamint egyes lengyel közigazgatási egységeknek határ menti területté minősítése tekintetében az 1931/2006/EK rendelet módosításáról szóló .../2011/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2011)0199)

1.12.2011

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: