Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2011)0199Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2011)0199

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 1 december 2011 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1931/2006, teneinde de oblast Kaliningrad en bepaalde Poolse administratieve districten tot het in aanmerking komende grensgebied te rekenen
(EP-PE_TC1-COD(2011)0199)

1.12.2011

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: