Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2011)0204Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2011)0204

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 15. dubna 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech
(EP-PE_TC1-COD(2011)0204)

15.4.2014

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: