Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2011)0204Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2011)0204

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
a glacadh ar an gcéad léamh an 15 Aibreán 2014 chun go nglacfaí Rialachán (AE) Uimh. .../2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear nós imeachta d'Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas chun aisghabháil fiach trasteorann in ábhair shibhialta agus thráchtála a éascú
(EP-PE_TC1-COD(2011)0204)

15.4.2014

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: