Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2011)0204Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2011)0204

***I
POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei proceduri pentru ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială
(EP-PE_TC1-COD(2011)0204)

15.4.2014

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: