Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2011)0204Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2011)0204

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi 15. aprila 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2014 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah
(EP-PE_TC1-COD(2011)0204)

15.4.2014

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: