Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2011)0212Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2011)0212

***I
POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 14 martie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2012 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre afectate sau amenințate de dificultăți grave legate de stabilitatea lor financiară
(EP-PE_TC1-COD(2011)0212)

14.3.2012

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: