Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2011)0280Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2011)0280

  ***I
  EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
  vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. marraskuuta 2013 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 antamiseksi yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta
  (EP-PE_TC1-COD(2011)0280)

  20.11.2013

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: