Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2011)0283Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2011)0283

  ***I
  POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
  přijatý v prvním čtení dne 19. dubna 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se nástrojů pro sdílení rizika pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi
  (EP-PE_TC1-COD(2011)0283)

  19.4.2012

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: